THACO AUTO BÌNH THUẬN

Bao gồm Showroom Kia Mazda Phan Thiết có diện tích 4.500 m2, và Showroom Tải Bus Bình Thuận có diện tích 2.500 m2 Trong đó showroom Kia Mazda Phan Thiết và Tải Bus Bình Thuận đều có xưởng dịch vụ đạt tiêu chuẩn 3S.

  • QL1A, Thắng Lợi, Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

  • thacobinhthuan@gmail.com
  • 0623.739.285

Trụ sở chính

THACO AUTO BÌNH THUẬN

Hoạt động kinh doanh

Xe du lịch

Xe tải

Xe bus

Loading
phone
youtube

Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2022 THACO AUTO. All right reserved.