THACO AUTO BẠC LIÊU

THACO AUTO BẠC LIÊU được thành lập vào ngày 13/12/2018. 

  • Số 1, QL 1A, Khóm 1, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu

  • thacobaclieu@gmail.com
  • 02913.979.867

Trụ sở chính

THACO AUTO BẠC LIÊU

Hoạt động kinh doanh

Xe du lịch

Xe tải

Xe bus

Loading
phone
youtube

Giấy CNĐKDN: 4001221658 © 2022 THACO AUTO. All right reserved.